Prostřednictvím mikro plastů! Instalace Micro-Plastic :: Mega-Problem dokumentuje a řeší otázku původu plastových mikro částic a jejich distribuci ve světových rezervoárech mořské i sladké vody. Nákupní tašky, plastové lahve, kanystry a dokonce i ztracené rybářské sítě se činností mořských vln uvnitř obrovských vírů plných odpadků rozpadnou na velmi jemné částice – mikro plasty. Dále některé kosmetické přípravky obsahují plastové částice, které se také stávají součástí mikro plastů. Ryby, krabi, měkkýši, ale i velryby a další fauna v řekách a mořích zaměňují tyto částice za jedlý plankton a polykají je. Přes konzumaci těchto živočichů se pak mikro plasty dostávají do lidského potravního řetězce. Mikro plasty jsou obzvlášť nebezpečné, protože na sebe váží jedovaté látky včetně DDT, PCB a dalších chemikálií. Současné technologie včetně úpravy vody nedokáží mikro plasty separovat a tím se uzavírá začarovaný kruh. Zatímco Rakousko a mnohé další evropské země slouží jako příklad recyklace, včetně recyklace plastů, umělecká prezentace problému mikro plastů si klade za cíl přitáhnout k tomuto tématu pozornost návštěvníků. Protože celosvětově roste zájem o uvedenou problematiku, věříme, že tato prezentace pomůže podpořit iniciativy proti hromadění plastového odpadu. Mikro plasty již byly identifikovány jako jedna z příčin devastace moří a oceánů a to v době, kdy rozsah tohoto poškození a jeho dlouhodobý efekt nebyl dosud ani v nejmenším popsán a pochopen. Průmysloví výrobci obalů a plastů si jsou vědomi závažnosti problému a podnikají kroky k vývoji biologicky rozložitelných výrobků. I tak však bude trvat léta, ne-li i desítky let, než se takové plasty stanou standardy. Do té doby bude končit ve vodě ročně okolo 20 tisíc tun plastového odpadu. A protože plasty nejsou biologicky rozložitelné, budou se hromadit v obrovských vírech v oceánech. Pokud se situace nezačne urychleně řešit, bude podle studie OSN do roku 2050 v mořích víc plastového odpadu než ryb. Co můžete udělat proti mikro plastům? Vyhnout se jim - Kdekoliv je to možné, nekupujte výrobky v plastových obalech - Nekupujte kosmetické výrobky obsahující plastové částice - Opakovaně využívejte nákupní sáčky Recyklujte plasty - Nevyhazujte plasty do přírody, recyklujte je v určených kontejnerech Informovat - Sdílejte informace o mikro plastech se členy rodiny a přáteli
Micro-Plastic :: Mega-Problem Jak se plasty a jejich změkčovače dostávají do našeho jídla?
Festival & Exhibition ‘SOHO in Ottakring’ 04 - 18-Jun-16 - Matteotti Platz 4 - A-1160 Wien
© KeicieArts 2016-22
Prostřednictvím mikro plastů! Instalace Micro-Plastic :: Mega-Problem dokumentuje a řeší otázku původu plastových mikro částic a jejich distribuci ve světových rezervoárech mořské i sladké vody. Nákupní tašky, plastové lahve, kanystry a dokonce i ztracené rybářské sítě se činností mořských vln uvnitř obrovských vírů plných odpadků rozpadnou na velmi jemné částice – mikro plasty. Dále některé kosmetické přípravky obsahují plastové částice, které se také stávají součástí mikro plastů. Ryby, krabi, měkkýši, ale i velryby a další fauna v řekách a mořích zaměňují tyto částice za jedlý plankton a polykají je. Přes konzumaci těchto živočichů se pak mikro plasty dostávají do lidského potravního řetězce. Mikro plasty jsou obzvlášť nebezpečné, protože na sebe váží jedovaté látky včetně DDT, PCB a dalších chemikálií. Současné technologie včetně úpravy vody nedokáží mikro plasty separovat a tím se uzavírá začarovaný kruh. Zatímco Rakousko a mnohé další evropské země slouží jako příklad recyklace, včetně recyklace plastů, umělecká prezentace problému mikro plastů si klade za cíl přitáhnout k tomuto tématu pozornost návštěvníků. Protože celosvětově roste zájem o uvedenou problematiku, věříme, že tato prezentace pomůže podpořit iniciativy proti hromadění plastového odpadu. Mikro plasty již byly identifikovány jako jedna z příčin devastace moří a oceánů a to v době, kdy rozsah tohoto poškození a jeho dlouhodobý efekt nebyl dosud ani v nejmenším popsán a pochopen. Průmysloví výrobci obalů a plastů si jsou vědomi závažnosti problému a podnikají kroky k vývoji biologicky rozložitelných výrobků. I tak však bude trvat léta, ne-li i desítky let, než se takové plasty stanou standardy. Do té doby bude končit ve vodě ročně okolo 20 tisíc tun plastového odpadu. A protože plasty nejsou biologicky rozložitelné, budou se hromadit v obrovských vírech v oceánech. Pokud se situace nezačne urychleně řešit, bude podle studie OSN do roku 2050 v mořích víc plastového odpadu než ryb. Co můžete udělat proti mikro plastům? Vyhnout se jim - Kdekoliv je to možné, nekupujte výrobky v plastových obalech - Nekupujte kosmetické výrobky obsahující plastové částice - Opakovaně využívejte nákupní sáčky Recyklujte plasty - Nevyhazujte plasty do přírody, recyklujte je v určených kontejnerech Informovat - Sdílejte informace o mikro plastech se členy rodiny a přáteli
Micro-Plastic :: Mega-Problem Jak se plasty a jejich změkčovače dostávají do našeho jídla?
4.- 18.06.2016 Matteotti Platz 4 A-1160 Wien